Bestyrelsen i
Senior Erhverv Aarhus

Bestyrelsen i Senior Erhverv Aarhus vælges på den årlige generalforsamling. Den er som beskrevet i vedtægterne  selvsupplerende i perioden mellem to generalforsamlinger. Denne vedtægtsregel er medtaget i vedtægterne, da der sker en hurtig udskiftning af medlemmer som følge af, at medlemmerne kommer i job.


Bestyrelsen:

Formand:

Jens Riis Andersen

Næstformand:

Kristoffer Kempe

Kasserer:

Karen Odgaard

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lene Dalgaard


Mette Mørk