Udlæg

Refusion af udlæg


Brug denne blanket, når du selv har afholdt (betalt) udgifter, der dækkes af Senior Erhverv.

Når blanketten er udfyldt, underskrevet og godkendt/attesteret, afleveres den sammen med bilag/faktura til kontorvagten, der videresender til kassereren, som herefter overfører beløbet til din konto.


Udlægsrefusion se her...